Støy

Ved risikovurdering blir støy definert som uønsket lyd. På arbeidsplassen finnes det forskjellige grader av støy. Lavere lyd, som for eksempel fra ventilasjonsanlegg, vifte i pc-en eller lignende blir omtalt som irriterende støy. Når lyden overskrider 80 dB defineres det som skadelig støy, og vil kreve overvåkelse for at arbeidet skal være forsvarlig.

Støynivået blir målt i (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i rundt 80 dB. Skalaen er slik at for hver gang desibelnivået øker med 3 dB, er lydeffekten doblet.

I arbeidsmiljøet ser vi på to forskjellige typer støy.

  • Sterk støy
    Dette er jevn støy som påvirker hørselen over tid.
  • Impulsstøy
    Enkelt intens impulslyd med høyt trykk, som for eksempel ved sprenging eller bruk av spikerpistol.