Hvorfor lære om støy?

Arbeidsmiljølova §4-4 stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Der står det at støynivået på arbeidsplassen skal være fullt forsvarlig ut fra hensyn til arbeidstakerens helse og sikkerhet, og at nødvendige hjelpemidler skal være tilgjengelig for arbeidstakerne.

Hva et fullt forsvarlig støynivå innebærer kommer vi mer inn på senere i e-læringen.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 8 opplæring sier at din arbeidsgiver skal sørge for at du som arbeidstaker får nødvendig opplæring for å utføre arbeidet ditt på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Denne opplæringen skal gjøre arbeidstaker kjent med ulykkes- og helsefarer med arbeidet.

Støy kan gi deg helseplager som varer livet ut. Hørselsskader i forbindelse med arbeid får du som oftest ikke tilbake. Derfor er det viktig med kunnskap om hvordan du forhindrer hørselsskader forårsaket av arbeidet.