Arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar

Arbeidsgiver sitt ansvar:

 • Utføre risikovurdering
 • Sette i gang tiltak for å redusere støyeksponering og helserisikoen. Eksempel:
  Opplæring av alle ansatte om helseskader ved støy, og hvordan forebygge dem.
  Fjerne støykilde
  Isolere støykilde
  Alternativt utstyr som gir mindre støy
  – Verneutstyr tilgjengelig og opplæring i riktig bruk.
 • Gode arbeidsrutiner
 • Opplæring av arbeidstakerne om helseskader ved støy
 • Opplæring av arbeidstakere om riktig bruk av verneutstyr

Arbeidstaker sitt ansvar:

 • Følge prosedyrene på arbeidsplassen
 • Aktiv deltakelse under opplæring
 • Bruke verneutstyr som er tilgjengelig
 • Stoppe arbeidet dersom det ikke er forsvarlig