Hørselsvern

Arbeidsgiver skal stille hørselsvern til disposisjon når gjennomsnittlig lydtrykknivå overstige 80 dB eller arbeidstakeren opplever støynivået sjenerende. Personlige hørselsvern er påbudt når arbeidstaker blir utsett for et gjennomsnittlig lydtrykknivå høyere enn 85 dB, eller impulslyd er høyere enn 130 dB (C) peak.

Hørselsvern er normalt et midlertidig hjelpemiddel for å beskytte arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal sørge for at det blir utført en risikovurdering, slik at en kan iverksette tiltak som reduserer støynivået.

Hørselsvern skal brukes når arbeidstakerne blir utsatt for støy over 80 dB, det vil si lenge før smertegrensa. En tommelfingerregel kan være å bruke hørselsvern allerede når støynivået blir så høyt at det ikke er mulig å holde en samtale uanstrengt. Ha hørselsvern lett tilgjengelig, slik at du ikke må gå langt for å hente det ved hver anledning. Da er sannsynligheten høyere for at det blir brukt.

Arbeidstilsynet advarer mot bruk av vanlige hodetelefoner. Disse er ikke godkjent som hørselsvern, og skal derfor ikke brukes istedenfor hørselsvern på jobb