Risiko for helseplager

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet / Fete typer

Risikoen for å utvikle støyskader varierer fra person til person, men det er påvist støyskader hos menneske i miljø med støypåverknad under 85 dB (A). Alle som blir utsett for støy, er i risikogruppa for å utvikle støyskader. Høyere støynivå og lengre eksponering, øker risikoen for at støy kan forårsake skade. Hørselstap som skyldes støy, er ifølge arbeidstilsynet den vanligste yrkesskaden i Europa. Rundt halvparten av meldingene om yrkesskader Arbeidstilsynet mottar, er meldinger om hørselskader

Sterk støy

Langvarig støybelastning kan redusere hørselen gradvis. Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket. Dersom det ikke iverksettes tiltak for å redusere støynivået, kan skaden utvikle seg videre. Etter hvert vil evnen til å høre lyder i de lavere frekvensområdene også forsvinne. Hørselstap som er forårsaket av støy kan normalt ikke reverseres.

Sterk støy kan også hindre verbal kommunikasjon på arbeidsplassen, påvirke oppmerksomheten til de ansatte, overdøve fare- og varselsignaler og dermed øke risikoen for skader og ulykker. Sterk støy kan oppleves som plagsomt og trettende og er assosiert med økt blodtrykk.

Impulslyd

Svært sterk og kortvarig støy som eksplosjoner, slaglyd, spikerpistoler og lignende kan gjøre direkte og irreversibel skade på hørselen, både i form av hørselstap og kronisk øresus (tinnitus).