Kurskatalog

E-læring + 2 dager klasserom

Grunnleggende HMS-opplæring

Pris: 7490 NOK

Dette kurset er primært tiltenkt for opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU), andre roller og individer involvert i HMS arbeid i organisasjoner og bedrifter vil også kunne ha utbytte av kurset for å danne grunnlaget for HMS forståelse, både teoretisk og i praksis.

Tilt,Head,,Life-saving,And,Rescue,Methods.,Accident,At,Work,Of
Klasserom, 6 timer

Førstehjelp for bygningsarbeidere

Pris: 3490 NOK

Dette kurset gir bygningsarbeidere ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å reagere på en nødssituasjon. Den dekker emner som grunnleggende førstehjelpsprinsipper, HLR, hvordan man identifiserer vanlige medisinske tilstander og hvordan man kan hjelpe noen som har blitt skadet på jobben.

Heavy,Industry,Engineering,Factory,Interior,With,Industrial,Worker,Using,Angle
Nettkurs, 30 min

Støy - Helseskade og forebygging

Pris: 490 NOK

Dette kurset vil gi en omfattende oversikt over støyfarer og hvordan de kan kontrolleres. Vi vil utforske de ulike typene støy som kan være farlige, inkludert industrimaskiner og trafikk, samt høyfrekvente lyder fra elektroniske enheter.

shutterstock_1017018031-e1673510144879-1.jpg
Klasserom, 6 timer

Førstehjelp for barn

Pris: 4900 NOK

Dette kurset lærer deg de grunnleggende ferdighetene som trengs for å gi førstehjelp til barn. Det vil hjelpe deg å forstå hvordan du raskt kan vurdere et barns tilstand og reagere på en effektiv måte, samt gi veiledning om hvordan du kan forebygge og behandle vanlige sykdommer og skader.

shutterstock_1481680511-1-1.jpg
Nettkurs, 30 min

Grunnleggende sårbehandling

Pris: 490 NOK

Dette kurset går inneholder de grunnleggende sårpleieprinsippene. Det dekker temaer som forebygging og behandling av sår, inkludert vurdering av såret, debridering, bandasjevalg, sårskylling, desinfeksjonsteknikker og sårlukkingsmetoder.

shutterstock_528149980-1.jpg
Klasserom, 6 timer

Grunnleggende Hjerte- lungeredning med bruk av hjertestarter

Pris: 1990 NOK

Dette kurset vil fokusere på grunnleggende hjerte- og lungeredning med bruk av en automatisk ekstern defibrillator (AED). Deltakere på dette kurset vil utforske teknikker og tips for å reagere på en nødsituasjon, inkludert gjenkjennelse av tegn og symptomer på hjerteinfarkt eller hjerneslag

Hand,Of,Scientist,With,Test,Tube,And,Flask,In,Medical
E-læring, 40 min

Kjemikaliehåndtering

Pris: 490 NOK

Dette kurset introduserer studentene til det grunnleggende innen kjemikaliehåndtering. Den dekker emner som å identifisere farlige kjemikalier og materialer, forstå sikkerhetssymboler og etiketter, vurdere risiko forbundet med lagring av kjemikalie, utvikle og implementere trygge håndteringsprosedyrer og implementere sikre avhendingstiltak.

Technician,offshore,Worker,During,Work,In,Oil,And,Gas,Rig,Platform
E-læring, 40 min

Vibrasjon - Helseskade og forebygging

Pris: 490 NOK

Dette kurset vil diskutere vibrasjonsfarer og hvordan man kan kontrollere dem. Den vil dekke de forskjellige typene vibrasjoner, deres effekter på kroppen og hvordan man kan redusere disse risikoene.

Professional,Heavy,Industry,Engineer,Worker,Wearing,Safety,Uniform,And,Hard
E-læring, 3 timer

Grunnleggende risikovurdering

Pris: $650,00

Dette kurset vil gi en oversikt over grunnleggende risikovurdering og verktøy. Deltakerne vil lære å identifisere risiki på arbeidsplassen, vurdere deres potensielle alvorlighetsgrad, velge passende risikoreduserende strategier og nøyaktig dokumentere funnene sine.

shutterstock_1815694613-e1673509705505-1.jpg
Nettkurs, 4 timer

Arktisk medisin

Pris: 1990 NOK

Dette kurset gir en dyptgående utforskning av arktisk medisin, og utforsker de unike fysiske og psykologiske utfordringene som de som bor eller arbeider i avsidesliggende og ekstremt kalde værmiljøer står overfor.

shutterstock_1920985745-e1673510395453-1.jpg
Nettkurs, 30 min

Brannskader

Pris: 490 NOK

Dette kurset er en introduksjon til det grunnleggende om grunnleggende brannskader. Det dekker emner som hvordan man identifiserer ulike typer brannskader, stadier av helbredelse, påkledningsteknikker og smertebehandling.

shutterstock_1796158936-1-e1673509164810-1.jpg
Nettkurs, 3 timer

Suturering for medics

Pris: 990 NOK

Dette kurset gir deltakerne en omfattende og dyptgående titt på suturteknikker for medisinske fagfolk. Den dekker et bredt spekter av emner, inkludert de forskjellige typene suturer, deres bruk og de spesifikke teknikkene som er involvert i vellykket suturinstallasjon.

Login
Log in below to access your courses.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.