Arbeidshelse

Nettkurs, 6 timer og Klasseroom, 2 dager

Grunnleggende HMS-opplæring

Pris: 7490 NOK

Dette kurset er primært ment for opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU), andre roller og personer involvert i HMS-arbeid i organisasjoner og virksomheter vil også kunne ha nytte av kurset for å danne grunnlag for HMS-forståelse , både teoretisk og i praksis.

Heavy,Industry,Engineering,Factory,Interior,With,Industrial,Worker,Using,Angle
Nettkurs, 30 min

Støy - Helseskade og forebygging

Pris: 490 NOK

Dette kurset vil gi en omfattende oversikt over støyfarer og hvordan de kan kontrolleres. Vi vil utforske de ulike typene støy som kan være farlige, inkludert industrimaskiner og trafikk, samt høyfrekvente lyder fra elektroniske enheter.

Tilt,Head,,Life-saving,And,Rescue,Methods.,Accident,At,Work,Of
Klasserom, 6 timer

Førstehjelp for bygningsarbeidere

Pris: 3490 NOK

Dette kurset gir bygningsarbeidere ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å reagere på en nødssituasjon. Den dekker emner som grunnleggende førstehjelpsprinsipper, HLR, hvordan man identifiserer vanlige medisinske tilstander og hvordan man kan hjelpe noen som har blitt skadet på jobben.

Hand,Of,Scientist,With,Test,Tube,And,Flask,In,Medical
E-læring, 40 min

Kjemikaliehåndtering

Pris: 490 NOK

Dette kurset introduserer studentene til det grunnleggende innen kjemikaliehåndtering. Den dekker emner som å identifisere farlige kjemikalier og materialer, forstå sikkerhetssymboler og etiketter, vurdere risiko forbundet med lagring av kjemikalie, utvikle og implementere trygge håndteringsprosedyrer og implementere sikre avhendingstiltak.

Technician,offshore,Worker,During,Work,In,Oil,And,Gas,Rig,Platform
E-læring, 40 min

Vibrasjon - Helseskade og forebygging

Pris: 490 NOK

Dette kurset vil diskutere vibrasjonsfarer og hvordan man kan kontrollere dem. Den vil dekke de forskjellige typene vibrasjoner, deres effekter på kroppen og hvordan man kan redusere disse risikoene.

Professional,Heavy,Industry,Engineer,Worker,Wearing,Safety,Uniform,And,Hard
E-læring, 3 timer

Grunnleggende risikovurdering

Pris: 990 NOK

Dette kurset vil gi en oversikt over grunnleggende risikovurderingspraksis og verktøy. Deltakerne vil lære å identifisere risiki på arbeidsplassen, vurdere deres potensielle alvorlighetsgrad, velge passende risikoreduserende strategier og nøyaktig dokumentere funnene sine.

Login
Log in below to access your courses.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.