Intro

Et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø handler også om å redusere risiko og ulykker, ved hjelp av pro-aktive tiltak og systemer, tilrettelagt for arbeidsstedet samt prosessene som utføres. Eksempler på dette kan være; risikovurdering, personlig verneutstyr og fysiske avsperringer.

Parallelt med redusering av risiko og farer, vil et godt arbeidsmiljø bidra til helsefremming, trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Eksempler på dette kan være; arbeidstider, tilrettelagt arbeidsoppgaver, konstruktiv dialog med ledelsen.

Alle arbeidsplasser er unike, noe som også gjør at arbeidsmiljøet er forskjellig ut fra hva slags arbeidsplass du har, og krever ulike tilnærminger. Men det er noen sider ved arbeidsmiljøet som vi ut fra forskning vet er viktig på alle arbeidsplasser

  • God organisering og planlegging av arbeidet – klarere roller. Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet og rollene er uavklart, er belastende for den enkelte og for arbeidsmiljøet.
  • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon. Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.
  • Balanse mellom innsats og belønning. Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør, betyr mye for arbeidsmiljøet.
  • Rettferdig og støttende lederskap. Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet.
  • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres. Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.